Hvad er forskellen mellem mistro og mistillid?

“Mistillid” antyder vage tvivl. “Mistilliden” er noget mere empatisk fremkalder positive mistanker og endda en fuldstændig mangel på tillid.

Også “mistillid” er den foretrukne form, når der var tvivl omkring sig selv.

SVAR

Mistillid betyder “at tvivle på, at manglende tillid til,” som jeg har mistillid til hans evne til at overtale hende. Mistilliden betyder stort set det samme, men tilføjer mistanke til mix: Hans mistillid til hende, fordi han tror, hun vil snyde ham. Det handler om at have sunde relationer og god kommunikation.

Mistilliden er en formel måde ikke stole på nogen én smule for meget i en situation med alvorlig risiko eller dyb tvivl. Det er almindeligt udtryk i samfundslære som en spaltning eller magtbalance, eller i politik som et middel til validering af traktat vilkår. Systemer baseret på mistillid ved blot at opdele det ansvar, således at checks and balances kan operere. Udtrykket “tillid, men at kontrollere” henviser specifikt til mistillid.

Mistro bør ikke forveksles med mistillid, som er at tro, at en bestemt part har en skjult dagsorden. Når dette er tilfældet, dog spiller mistillid en rolle i at minimere strømmen af specifikke personer med roller i “systemet”. For eksempel giver fordelen ved tvivlen til en person anklaget for en forbrydelse.

Et valgsystem, eller kontradiktorisk proces uundgåeligt er baseret på mistillid, men ikke på mistillid. Parterne konkurrerer i systemet, men de kan ikke konkurrere om at undergrave selve systemet, eller få ond tro fordel ved det – hvis de gør de er let fanget af de andre. Selvfølgelig meget mistillid eksisterer mellem parterne, og det er netop dette, der motiverer at indføre et formelt system af mistillid. Diplomatiske protokol for eksempel, som gælder mellem stater, er baseret på sådanne midler som formel misbilligelse som i realiteten siger “vi har ikke tillid til denne person”. Det er også en tendens til at stole på en streng etikette – mistillid enkelte persons vaner at signalere deres intentioner, og i stedet stole på en global standard for adfærd på følsomme sociale sammenhænge.

Mistillid er den handling at tro, at en bestemt part har en skjult dagsorden eller bagtanke. Dette kan ske i hverdagen i situationer, hvor parterne ellers stoler på hinanden, men befinder sig spørgende denne tillid. Mistillid er forskellig fra mistillid, hvor mangel på tillid synes klart at den troende (og som regel til modtageren), som i krig.

Reklamer